• 27. avgusta 2019.

Nova radionica održana je u Podgorici u okviru Erasmus+ projekta „Prava u radu, rad na pravima“. Mlade radnike u Crnoj Gori posebno zanima tema mobinga, pa je i ovog puta ovoj temi posvećeno najviše vremena.

Vršnjački edukatori Ana Veljović, Marko Radetić i Jovan Martinović upoznali su grupu mladih iz različitih sindikalnih organizacija iz Podgorice i sa ostalim pojavama koje ugrožavaju prava mladih na radnom mestu, ali i mehanizmima zaštite, kao i aktivnostima i ciljevima projekta.

Diskusija je vođena kroz primere iz prakse, a prisutni su podelili i situacije sa kojima su se sami susretali tokom radnog veka, pa su tako saznali za različite vrste mobinga koje do tada nisu ni prepoznavali kao takve. Takođe im je predočeno kome sve mogu da se obrate u slučaju povrede radnih prava.

Mladi radnici su zainteresovani za sindikalni aktivizam, pa su mogli da saznaju kako da se uključe u cilju jače borbe za svoja prava, ali i bolje edukacije i informisanosti na ovu temu.