Razvojni Centar Za Mlade Sindikati Aktivizam 22

Uspešno okončana regionalna Sindikalna akademija za mlade aktiviste/kinje

  • 30/06/2020

Na Zlatiboru je podelom sertifikata polaznicima okončan međunarodni trening za sindikalne aktiviste/kinje iz zemalja regiona. Tokom programa, polaznici su se upoznavali sa konceptom sindikalnog aktivizma, ujedno razmatrajući na koji način se kroz sindikat mogu intenzivnije i aktivnije boriti za prava mladih.

Zajednički je konstatovano da sindikati predstavljaju značajnu kariku civilnog društva, ali da je neophodno raditi na organizacionoj reformi istih, podmlađivanju članstva i promeni imidža sindikata u široj javnosti, a posebno među mladima. S tim u vezi, polaznici su tokom Akademije učestvovali i u kreiranju kampanje „Sindikati su IN – angažuj se, deluj, utiči“, čije se sprovođenje planira po okončanju individualnih lokalnih akcija.

„Mladi polaznici Akademije stekli su niz praktičnih i korisnih informacija i veština koje će im pomoći, kako u daljem sindikalnom delovanju, tako i u kontaktu sa vršnjacima, prilikom predstavljanja značaja sindikata istima. Cilj je da se jačanjem ovih struktura da novi podsticaj razvoju građanskog društva, a posebno imajući u vidu da su od davnina upravo sindikati ti koji se definisani kao glavni zaštitnici i promoteri radnih prava, što se odnosi i na prava mladih u ovom segmentu njihovog života“, izjavila je programska direktorka Razvojnog centra za mlade, Aleksandra Knežević zatvarajući skup.

Sindikalna akademija samo je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Sindikati i sekcije mladih – novi pokretači omladinske participacije“ koji se u periodu januar – decembar 2020. realizuje uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope. Program i metodologija iste bazirani su na rezultatima prethodno sprovedenog istraživanja na uzorku od 600 mladih iz Srbije, Republike Srpske/Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore, Slovenije i Grčke, stavljajući fokus upravo na teme koje su mladi sindikalni aktivisti/kinje prepoznali kao značajne tokom istraživanja.

U nastavku procesa, polaznici će u ulozi vršnjačkih edukatora prenositi stečeno znanje i veštine kolegama iz svojih radnih i neposrednih sindikalnih okruženja, a potom biti i deo gorenavedene regionalne kampanje.