Razvojni Centar Za Mlade Sindikat Sekcije EYF 1

Sindikati – zaštitnici i promoteri prava u vanrednim situacijama

  • 08/10/2020

Partneri na projektu „Sindikati i njihove omladinske sekcije – novi podsticaj za participaciju mladih“ okupili su se 8-9. oktobra u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) kako bi razmenili utiske o ishodima i izazovima dosadašnjih aktivnosti, ali i razmotrili potencijalne pravce daljeg delovanja, na projektu i po njegovom završetku.

Ovaj sastanak održan je uz puno poštovanje epidemioloških mera, nakon niza onlajn konsultacija, uz svest partnerskih organizacija da je sada trenutak da se aktivnosti na projektu pojačaju i da je razmena ideja na tu temu neophodna, vođenih mišlju da se uloga sindikata u vanrednoj situaciji u kojoj se ceo svet našao pokazala važnijom nego ikada, najviše iz ugla zaštite različitih ljudskih, ali pre svega radnih prava.

Suočeni sa brojnim izazovima usled pandemije KOVID-19, partneri su sa zadovoljstvom konstatovali da je uz povremene izmene dinamike i formata aktivnosti ipak realizovano sve što je planirano – od inicijalnog istraživanja o aktivizmu mladih unutar sindikata, Sindikalne akademije za mlade aktiviste, lokalnih edukativnih i promotivnih aktivnosti u zemljama koje su deo projekta, do kampanje „Sindikat je IN – uključi se, aktiviraj, utiči“.

Partneri su razmenili mišljenja i po pitanju finalne aktivnosti – završne konferencije koja treba da dovede do planiranja novih koraka usmerenih ka izgradnji pozitivnog imidža sindikata među mladima i ukazivanja na značaj sindikata za aktivizam mladih. Preovladala je spremnost partnera da se posvete organizaciji skupa uživo, uz napomenu da je neophodno detaljno razraditi alternativu – održavanje onlajn konferencije u slučaju da se epidemiološka situacija pogorša.

„Odustajanje od planiranog nije bila, niti je trenutno opcija, budući da su u prethodnom periodu, iz straha od neizvesnosti i potrebe da dođu do pravih informacija, mladi i sami prilazili sindikatima kako bi se konsultovali i potražili pravni savet ili zaštitu. To nam je bio najbolji pokazatelj da smo na pravom putu, te da sindikati imaju potencijal da povrate svoju ulogu promotera i zaštitnika radnih prava među mladima. Sindikati su strukture sa velikim brojem članova i potencijalom delovanja u zajednici, i verujemo da osnaženi i reformisani mogu da doprinesu novom energijom i idejama u delovanju civilnog sektora. Posebno značajnim smatramo doprinos mladih i učinićemo sve da mladim ljudima približimo mogućnosti za delovanje u sindikatu i kroz sindikat“, naglasila je na sastanku Aleksandra Knežević, projektna koordinatorka.

Projekat „Sindikati i njihove omladinske sekcije – novi podsticaj za participaciju mladih“ realizuje Razvojni centar za mlade iz Beograda u partnerstvu sa Sindikalno edukativnim centrom iz Banja Luke, Sindikalnim centrom za edukaciju i trening iz Skoplja i organizacijom KOSMO iz Podgorice, uz uključivanje mladih iz Slovenije, Grčke i Albanije. Projekat je podržan od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope i trajaće do kraja decembra 2020.