Sindikati I Njihove Omladinske Sekcije 44

Sindikat kao promoter i zaštitnik radnih prava mladih – trenutna projekcija ili buduće trajno stanje?

  • 06/11/2020

KOVID-19 postavio je niz novih izazova pred različite strukture, pa tako i sindikate i njihove mlade članove. Više nego ikada pre, mladi su se obraćali sindikatu kako bi se informisali o svojim pravima i zaštitili, a sve usled novonastale situacije izazvane pandemijom. Raskidi ugovora, slanje radnika na neplaćeno odsustvo, (ne)evidentiran prekovremeni rad, (ne)obezbeđivanje adekvatne zaštitne opreme samo su neke od tema koje su mladi radnici izneli pred svoje sindikate u ovom periodu.

Pokazalo se da su mladima potrebni blagovremene i adekvatne informacije, pravni saveti i zaštita, ali i osećaj pripadništva organizovanoj grupi koja se bori za njihove interese i prioritete, a da je sindikat upravo struktura koja tome može izaći u susret.

Trenutak u kome se nalazimo bacio je novo svetlo i dodatno istakao značaj projekta „Sindikati i njihove omladinske sekcije – novi podsticaj za participaciju mladih“. Od inicijalne ideje da se ide u susret promeni imidža sindikata među mladima i na taj način dodatno podstakne aktivizam mladih sindikalnih aktivista, došli smo do toga da se sindikat pokazao kao istinski promoter i zaštitnik radnih prava mladih, što je dovelo i do povećanja broja mladih članova u prethodnom periodu.

Projektne aktivnosti su tekle u skladu su mogućnostima trenutka i uz puno poštovanje epidemioloških mera; obavljeno je sveobuhvatno istraživanje, održana regionalna Sindikalna akademija, realizovane lokalne akcije kroz sastanke i onlajn aktivnosti, ali ono što je najvažniji dosadašnji ishod je to da su mladi, silom prilika, ali i uz naše aktivno delovanje kroz medijsku kampanju i akcije, počeli da uviđaju značaj sindikata i da je sada na nama da ih kroz sindikat povežemo, edukujemo i osnažimo za različite procese u društvu.

Mladima su potrebne jake strukture u kojima će se njihov glas čuti i uvažiti, i koje mogu da se zalažu za njihove potrebe i prioritete. Partneri na projektu stava su da reformisani sindikati, uz uvođenje novih metoda rada i komunikacije sa mladima, te novih tema u sopstveni portfolio, to mogu biti, i to će biti centralna tema završne konferencije na projektu – kako se dodatno povezati sa mladima i integrisati ih u sindikalne aktivnosti, upravo za njihovu vlastitu dobrobit i blagostanje. Konkretni predlozi slede.

Projekat „Sindikati i njihove omladinske sekcije – novi podsticaj za participaciju mladih“ realizuje se u periodu januar-decembar 2020. godine uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope. Nosilac je Razvojni centar za mlade iz Beograda, a partneri su mu Sindikalno edukativni centar iz Banja Luke, Sindikalni centar za edukaciju i trening iz Skoplja i udruženje KOSMO iz Podgorice, uz aktivan angažman udruženja iz Slovenije, Grčke i Albanije.