Nastavljamo rad sa mladim radnicima i tokom 2020. godine – ovaj put kroz projekat „Sindikati i njihove omladinske sekcije – novi pokretači omladinske participacije“.

Partneri dolaze iz šest zemalja – Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore i Slovenije, uz aktivno učešće organizacija iz Grčke i Slovačke, kombinujući omladinski i sindikalni sektor.

Projekat će imati nekoliko faza.

Prvi korak je istraživanje među mladima o omladinskom aktivizmu i učešću u sindikatima, kao i korišćenju ovih struktura za aktivno učešće u društvu. Rezultati će biti predstavljeni kroz nacionalne i objedinjeni izveštaj. Upravo zbog toga što nam je glas mladih veoma važan, projekat počinjemo anketama jer želimo da nam mladi radnici kažu šta je to što im nedostaje da bi se aktivirali u sindikatima i lokalnim zajednicama. Na osnovu njihovih odgovora kreiraćemo dalje aktivnosti.

Centralna aktivnost biće Sindikalna akademija koju će pohađati 35 polaznika zemalja učesnica.

Akademija je planirana za maj i tokom iste, učesnici će kroz neformalno obrazovanje učiti na koji način mogu da se uključe u procese od značaja za mlade, kako kroz sindikat, tako i u sopstvenom okruženju. Ujedno će razvijati socijalne veštine neophodne za uspešno aktivno delovanje u zajednici.

Polaznici će u ulozi vršnjačkih edukatora nastaviti da šire naučeno – organizujući terenske aktivnosti za prenos informacija i znanja vršnjacima iz okruženja. Takođe, njihovi predlozi biće uvaženi po pitanju načina na koji se treba obratiti mladima kroz medijsku kampanju “Sindikati su IN – uključi se, deluj, utiči” kako bi se poruka proširila na što veći broj ljudi, pre svega mladih koji se možda pitaju kakve im se sve mogućnosti nude kroz članstvo u sindikatu.

Kraj aktivnosti obeležiće Završna konferencija tokom koje će se učesnici projekta susresti sa drugim akterima od značaja za teme omladinskog i sindikalnog aktivizma – predstavnicima međunarodnih sindikalnih organizacija, institucija koje se bave temama projekta, medija.

Projekat je podržala Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope.