Završna konferencija održana je u Tesliću, Bosna i Hercegovina (20-21. decembra 2020) usled manje restriktivnih mera u poređenju sa ostalim državama uključenim u projekat. Ista je okupila 50 učesnika iz različitih struktura uživo, uz 20 učesnika više koji su učestvovali putem ZOOM platforme. Stoga možemo zaključiti da je ova konferencija okupila više od 70 učesnika sa idejom predstavljanja i diskusije o novom modelu rada sa mladim članovima sindikata, i sveukupno – o prednostima uvođenja metodološkog pristupa omladinskog sektora i metodologije neformalnog obrazovanja u rad omladinskih sekcija sindikata, a sve zarad dobrobiti civilnog društva generalno.