Nakon sveobuhvatne analize stanja na terenu sprovođenjem ankete kod mladih u regionu, projektni tim predstavlja javnosti rezultate ankete koji sada čine polaznu osnovu za sve dalje aktivnosti u okviru projekta „Prava u radu, rad na pravima“. Ovim projektom nastojimo da unapredimo informisanost mladih o njihovim radnim pravima, kako bi se osnažili u borbi protiv negativnih pojava u radnom okruženju i kako bi se unapredio njihov radni standard.

Fokus istraživanja stavljen je na mlade do 35 godina starosti, zaposlene u javnoj upravi. Istraživanje je sproveo Centar za napredne studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Rijeci, uz podršku sindikata administracije i pravosuđa uključenih u realizaciju projekta.

Nacionalni izveštaji u pdf formatu za preuzimanje:

Nakon dobijanja nacionalnih izveštaja, pripremljen je i regionalni presek koji se takođe može pogledati ovde.

Istraživanje je sprovedeno i u Slovačkoj, uz koordinaciju od strane partnera – udruženja YouthWatch u saradnji sa Konfederacijom sindikata Slovačke. Nacionalni izveštaj sa rezultatima i zaključcima možete pogledati ovde.

Istraživanje je deo projekta „Prava u radu, rad na pravima“, koji je podržan u okviru Erasmus+ programa Evropske unije: KA2 – Capacity Building in the Field of Youth/Western Balkan Window.