Projekat “Prava u radu, rad na pravima” sprovodiće se od decembra 2018. do novembra 2019. godine uz podršku Evropske unije kroz program Erasmus+ Evropske komisije: izgradnja kapaciteta u omladinskom polju.

Na sprovođenju aktivnosti, koordinator projekta Razvojni centar za mlade radiće zajedno sa Sindikalno edukativnim centrom i Sindikatom uprave Republike Srpske, Sindikatom uprave Republike Srbije, Sindikatom UPOZ Makedonije, Koalicijom omladinskih organizacija SEGA, Sindikatom uprave i pravosuđa Crne Gore, Fondacijom Budva, udruženjem YouthWatch iz Slovačke, te Centrom za napredne studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Rijeci.

Cilj projekta je da napravi sveobuhvatnu analizu na temu informisanosti mladih o pravima u radnom okruženju, a potom da na bazi prikupljenih informacija pokrene konkretne aktivnosti – kreira kampanju šireg obima sa ciljem informisanja mladih kako da zaštite svoja prava i promovišu ih među vršnjacima, te realizuje niz edukativnih aktivnosti usmerenih ka istom cilju.

Osim što će rezultirati kreiranjem regionalne mreže edukatora za oblast prava mladih u radnom okruženju, projekat će iznedriti i set preporuka za dalje postupanje različitih struktura kojima je ova tema u fokusu, kao i serijom video priloga sa odgovorima na najčešća pitanja koja mladi postavljaju o svojim pravima u radnom okruženju.

Tokom prve dve nedelje februara, mladi do 35 godina starosti zaposleni u javnoj upravi bili su u prilici da podele svoje mišljenje kroz anketu “Koliko ste upoznati sa Vašim radnim pravima”, utičući na taj način direktno na dalji tok projekta. Sada su u izradi nacionalni prilozi, a potom će biti napravljen i regionalni presek, koji treba da nam da relevantne podatke o trenutnom stanju u vezi sa temama projekta.

Više informacija o samom projektu možete pronaći u sledećoj prezentaciji.