Radionica Prava U Radu Srbija 2

Vršnjački edukatori počeli su sa sprovođenjem radionica u okviru Erasmus+ projekta „Prava u radu, rad na pravima“, a led je je probio Jovan Dumić iz Sindikata uprave Republike Srbije.

Dumić je 27. juna u Sokobanji tokom 45. Susreta sindikata uprave Srbije održao predavanje i preneo znanje stečeno u maju na trenngu u Bratislavi. Radionici je prisustvovalo oko 20 ljudi iz različitih osnovnih organizacija sindikata (Uprave za trezor, gradske uprave Leskovca, gradske uprave Požarevca, opštine Alibunar), a radionica je otpočela upoznavanjem edukatora i učesnika.

Polaznicima je predstavljen projekat „Prava u radu, rad na pravima“, kao i izveštaj ankete na temu „Da li ste upoznati sa vašim radnim pravima“ koja je sprovedena u Srbiji. Prisutne su podaci posebno zainteresovali i iznenadili, nakon čega su se saglasili da je potrebno izvršiti niz dodatnih edukacija kako bi svi zaposleni u javnoj upravi, a naročito mladi radnici, bili upoznati sa svojim pravima i načinima ostvarivanja istih.

Tema radionice je bila mobing na radu, gde je Dumić u interakciji sa učesnicima pojasnio šta je to mobing, šta nije mobing, koje su sve njegove vrste i kao najvažnije – koji su mehanizmi zaštite. Radionica je dobrim tokom i odabirom metodologije doprinela da neki od učesnika podele sa ostatkom grupe lična iskustva kršenja njihovih prava i načine na koji su se izborili za poštovanje istih.

Polaznici su ostavili kontakte kako bi im bili prosleđeni materijali vezani za projekat.

 

Radionica BIH 1

Vršnjački edukatori nastavili su sa radionicama u okviru Erasmus+ projekta „Prava u radu, rad na pravima“. Nikola Vidačković, član Sindikata uprave Republike Srpske i kordinator aktiva mladih, upriličio je radionicu za 40 kolega iz više od 10 opština, ministarstava i republičkih institucija.

Radionica je bila deo Strateškog planiranja Sindikata uprave Republike Srpske, održanog od 28 do 30. juna na Mrakovici.

Polaznicima je predstavljen projekat „Prava u radu, rad na pravima“, kao i izveštaj ankete na temu „Da li ste upoznati sa vašim radnim pravima“ koja je sprovedena u više zemalja regiona. Radionica je osim informisanja i edukacije mladih radnika o njihovim pravima, primarno za cilj imala da učesnici po povratku u svoje radne sredine sa kolegama podele naučeno.

Vidačković je u toku predavanja istakao da će kroz stečeno znanje u narednom periodu raditi na jačanju mladih radnika, njihovog statusa i znanja, te postavljanje mladih u rukovodeće organe u sindikatu kojem pripada.

 

Pravau Radu 1

Sekcija mladih Sindikata UPOZ predvođena Bojanom Tripunoskim organizovala je 23. jula u Skoplju radionicu u okviru Erasmus+ projekta „Prava u radu, rad na pravima“.

Tokom okupljanja, prisutni su upoznati sa funkcionisanjem i prioritetima u radu sindikata. Dodatno, predsednik Sekcije mladih upoznao je učesnike i sa rezultatima ankete „Da li ste upoznati sa vašim radnim pravima“ u kojoj je učestvovalo preko 200 mladih radnika iz javnog sektora Severne Makedonije. Takođe je bilo reči o praktičnim primerima povrede prava na radu i predstavljene su aktivnosti koje će ubuduće biti sprovedene kroz projekat, a koje će se odnositi na to kako da mladi radnici zaštite na adekvatan način svoja radna prava.

Sekcija mladih UPOZ će u periodu koji sledi povećati vidljivost sa ciljem da se što više mladih radnika priključi radu i doprinese kreiranju boljih radnih uslova, kako za mlade, tako i za sve ostale kategorije radnika.

 

Prijedor1

Vršnjački edukatori iz Bosne i Hercegovine održali su još jednu radionicu u okviru Erasmus+ projekta „Prava u radu, rad na pravima“. Članica Sindikata uprave Republike Srpske Anja Reljić upriličila je u Prijedoru predavanje kolegama iz Fonda za penziono i invalidsko osiguranje.

Radionica je održana u cilju jačanja mladih radnika – njihovog statusa i znanja, kako bi bili informisaniji o svojim radnim pravima, ali i kroz kontinuiranu izgradnju kapaciteta počeli da se kandiduju i budu birani u rukovodeće organe sindikata kojem pripadaju. Istoj je poželeo da prisustvuje i deo starijih kolega, smatrajući da se o ovoj temi ne govori dovoljno i da je značajna, bez obzira na uzrasnu kategoriju radnika.

Polaznicima je predstavljen projekat „Prava u radu, rad na pravima“, kao i izveštaj ankete na temu „Da li ste upoznati sa vašim radnim pravima“ koja je sprovedena u više zemalja – učesnica projekta. Radionica je pored informisanja i edukacije primarno za cilj imala da učesnici po povratku u svoje radne sredine sa kolegama podele naučeno.

Reljićeva je jedna od, sada već sa ponosom možemo reći, većeg broja mladih edukatora iz Sindikata uprave Republike Srpske, koji su bili deo neke aktivnosti u okviru Erasmus+ programa. Mladi sindikalci će i u narednom periodu nastaviti kako sa ličnim usavršavanjem, tako i sa prenošenjem znanja.

 

3

Održana je još jedna u nizu radionica u okviru Erasmus+ projekta „Prava u radu, rad na pravima“ podržanog od strane Evropske unije, tokom koje je vršnjački edukator Stefan Ristić uveo grupu mladih iz različitih sindikalnih organizacija iz Beograda u aktivnosti i ciljeve projekta.

Tokom radionice održane 25. jula u Palati Beograd analizirane su dosadašnje aktivnosti, ali i razmatran izveštaj iz ankete na temu „Da li ste upoznati sa vašim radnim pravima“ koja je sprovedena u Srbiji.

Poseban akcenat je stavljen na temu mobinga, gde su prisutni bili u prilici da iznesu svoja iskustva kao i iskustva svojih kolega, te dosadašnja saznanja o mobingu. Tokom diskusije čulo se nešto više o različitim oblicima mobinga, koje do tog trenutka nisu ni prepoznavali kao takve. Zatim, saznali su kome da se obrate u slučaju povrede radnih prava, kao i o mehanizmima zaštite istih.

Razgovaralo se i o budućim koracima u poboljšanju sindikalnog aktivizma mladih radnika, borbi za njihova prava i daljoj edukaciji i informisanju mladih radnika.

Održana radionica je izazvala pozitivne povratne reakcije, povećala interesovanje za radnička prava, sa željom prisutnih da se uključe u dalje projektne aktivnosti.

 

Podgorica Radionica Prava U Radu 5
Održana je prva u nizu radionica u Crnoj Gori u okviru Erasmus+ projekta „Prava u radu, rad na pravima“ podržanog od strane Evropske unije, tokom koje su vršnjački edukatori Ana Veljović, Marko Radetić i Jovan Martinović upoznali grupu mladih iz različitih sindikalnih organizacija iz Podgorice o aktivnostima i ciljevima projekta.

 

Poseban akcenat je stavljen na temu mobinga, a prisutni su bili u prilici da iznesu svoja iskustva kao i iskustva svojih kolega, te dosadašnja saznanja o mobingu. Tokom diskusije čulo se nešto više o različitim oblicima mobinga, koje do tog trenutka nisu ni prepoznavali kao takve. Zatim, saznali su kome da se obrate u slučaju povrede radnih prava, kao i o mehanizmima zaštite istih.

Razgovaralo se i o budućim koracima u poboljšanju sindikalnog aktivizma mladih radnika, borbi za njihova prava i daljoj edukaciji i informisanju mladih radnika.

Održana radionica je izazvala pozitivne povratne reakcije, povećala interesovanje za radnička prava, ali i želju prisutnih da i sami počnu da deluju među svojim vršnjacima.

 

 

Radionica Bugarska 3

Predstavnici sindikata Opštinske uprave opštine Blace održali su vršnjačku radionicu u Bugarskoj u okviru Erasmus+ projekta “Prava u radu, rad na pravima”. Tema je bila sindikalno povezivanja dve opštine i razmena iskustava u zaštiti prava zaposlenih, a održana je u saradnji sa Gradskom upravom opštine Ilinden u Sofiji.

Učestvovalo je 20 mladih radnika iz Srbije i Bugarske, a domaćin delegacije srpskog sindikata bila je Zornica Gavrilova, predstavnica sindikata zaposlenih Opštine Ilinden. Najviše se pričalo o razmeni iskustava na temu odnosa rukovodstva sa sindikatom i o tome da li se isplati biti član ove strukture. Zaključak sa radionice je da je praksa u obe zemlje ista kad su prava zaposlenog u pitanju, iako je Bugarska još 2007. godine pristupila Evropskoj uniji.

Takođe se diskutovalo i o korišćenju članarine sindikata za prioritete prepoznate kao takve od strane samog članstva. Ono oko čega se mladi članovi sindikata najviše okupljaju jesu putovanja, druženje, zajedničke proslave i to svakako učvršćuje međuljudske odnose zaposlenih, pa su samim tim ovakve aktivnostim važne, jer ako su zaposleni bliskiji manja je mogućnost manipulacije rukovodilaca zaposlenima.

– Takva veza onda isključuje mobing i sve druge negativne pojave povrede prava na radu koje su izražene u državnim službama – rekao je Miloš Čolić, polaznik treninga za vršnjačke edukatore u Bratislavi održanog u okviru projekta.

Delegacija iz Blaca obišla je gradski parlament i sastala se sa narodnom poslanicom u parlamentu Republike Bugarske Anom Aleksandrovom koja je dala podršku ovoj radionici i zajedničkim aktovnostima dva sindikata.

Opštine Ilinden i Blace sarađuju još od 2010. godine i ovo je prvi put da su se povezale i preko sindikata.

 

 

Radionica Kruševac 1
U Veću Saveza Samostalnih Sindikata Srbije za grad Kruševac i opštine Rasinskog okruga, održan je sastanak sa članovima Veća sekcije mladih na temu upoznavanja sa mehanizmima zaštite na radu, te efektivnijeg ostvarivanja radnih prava mladih radnika, na način koji je obrađen tokom projekta “Prava u radu, rad na pravima”, Razvojnog centra za mlade iz Beograda, podržanog od strane Evropske unije.

Sastanak je vodio vršnjački edukator i predsednik sekcije mladih Aleksandar Stanković, koji je na samom početku sastanka grupu mladih iz različitih sindikalnih organizacija iz Kruševca upoznao sa ciljevima i ključnim aktivnostima na ovom projektu.

Na ovom sastanku sa članovima Veća postignut je dogovor o budućem delovanju mladih članova sindikata i zajedničkom nastupu ispred radnika u dijalogu sa ostalim partnerima u procesu (poslodavcima, ali i lokalnom samoupravom), tako što će članovi veća sekcije mladih SSSS za grad Kruševac i opštine, održavati radionice na celoj teritoriji Veća. Zaključak je i da se pojedinačno poseti svaka sindikalna organizacija te da se neposredno što veći broj članova upozna sa svojim pravima i mehanizmima zaštite, bez obzira da li su članovi Sindikata ili nisu, jer cela organizacija ostaje dosledna u stavu da prava pripadaju svima, a ne samo članovima.

Poseban osvrt na ovom sastanku je stavljen na temu mobinga i prepoznavanju sličnih pojava na poslu, a prisutni članovi bili su u prilici da iznesu svoja iskustva kao i iskustva svojih kolega na ovu temu. Jedan broj kolega (kao članovi pravnog tima Veća SSSS) se već susretao sa ovom pojavom, a prisutnima su izneli iskustva drugih kolega iz okruga sa preporukama za mehanizme zaštite od mobinga.

Još jedan od značajnih ishoda ove radionice je zaključak da se o aktivnostima na projektu “Prava u radu, rad na pravima” razgovara na Izvršnom odboru sekcije mladih SSSS kao i Konferenciji sekcije mladih SSSS čime se stvara prilika da ovaj projekat osim užem rukovodstvu sekcija, bude predstavljen i članovima sekcije mladih na celoj teritoriji Srbije.

 

 

Radionica Prava U Radu CG 1
Posle radionice u Podgorici, održana je jedna i u Pljevljima u okviru Erasmus+ projekta „Prava u radu, rad na pravima“ podržanog od strane Evropske komisije.

Tokom radionice vršnjački edukatori Ana Veljović, Marko Radetić, Jovan Martinović i Ratko Pejović upoznali su mlade sindikalce iz više različitih sindikalnih organizacija iz Pljevalja sa projektom i aktivnostima u okviru istog.

Delegacija iz Crne Gore je i ovog puta akcenat stavila na mobing, jer mladi radnici još nemaju predstavu šta sve ovaj termin predstavlja i na koje sve načine se ovo njihovo pravo krši. Učesnici su iz konkretnih primera koje su im predstavili edukatori, ali i onih koje su sami podelili, bolje razumeli šta su zapravo njihova radna prava, kako da ih štite i kome da se obrate u slučaju da su ista povređena.

Mladi sindikalci su razgovarali i o međusobnom udruživanju, načinima na koje svoja radna prava mogu da ostvare i borbi za ista. Posebno su istakli da je buduća edukacija i informisanost na ovu temu od velike važnosti za mlade radnike.

 

 

Prava U Radu Radionica RS 1
Vršnjački edukator Jovana Komlenić upoznala je mlade kolege iz sindikalne organizacije Javne ustanove Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske o projektu „Prava u radu, rad na pravima“ koji se sprovodi u okviru Erasmus+ programa, na radionici održanoj 23. avgusta u prostorijama JU ZZZ RS – Filijala Banja Luka.

Jovana je svojim kolegama prenela stečena znanja o ljudskim pravima sa fokusom na radna prava mladih, negativne pojave koje ih ugrožavaju i postojećim mehanizmima zaštite.

Tokom diskusije, najviše se govorilo o povredama radnih prava, o nepoštovanju opštih i posebnih zakonskih akata koji uređuju radnopravnu oblast. Prisutne su najviše zanimali mehanizmi zaštite o kojima nisu imali prilike da čuju ranije.

Održana radionica je izazvala pozitivne reakcije prisutnih, povećala zainteresovanost za radnička prava koja spadaju u korpus osnovnih ljudskih prava, te je iskazana želja pojedinih da i sami više nauče o svemu ovome i da dalje prenose stečena znanja.

“Samo udruženi i naoružani znanjem možemo zaštititi svoja prava”, poruka je sa radionice.

 

 

Nova radionica održana je u Podgorici u okviru Erasmus+ projekta „Prava u radu, rad na pravima“. Mlade radnike u Crnoj Gori posebno zanima tema mobinga, pa je i ovog puta ovoj temi posvećeno najviše vremena.

Vršnjački edukatori Ana Veljović, Marko Radetić i Jovan Martinović upoznali su grupu mladih iz različitih sindikalnih organizacija iz Podgorice i sa ostalim pojavama koje ugrožavaju prava mladih na radnom mestu, ali i mehanizmima zaštite, kao i aktivnostima i ciljevima projekta.

Diskusija je vođena kroz primere iz prakse, a prisutni su podelili i situacije sa kojima su se sami susretali tokom radnog veka, pa su tako saznali za različite vrste mobinga koje do tada nisu ni prepoznavali kao takve. Takođe im je predočeno kome sve mogu da se obrate u slučaju povrede radnih prava.

Mladi radnici su zainteresovani za sindikalni aktivizam, pa su mogli da saznaju kako da se uključe u cilju jače borbe za svoja prava, ali i bolje edukacije i informisanosti na ovu temu.

 

 

Radionica Upoz 1
U ponedeljak 26. avgusta Martin Antevski, član Omladinske sekcije Sindikata UPOZ održao je radionicu u okviru Erasmus+ projekta „Prava u radu, rad na pravima“, uz učešće mladih članova Sindikalne organizacije Javnog tužilaštva Severne Makedonije.

Na ovoj radionici, učesnici su upoznati sa osnovnom svrhom delovanja sindikata i načinom funkcionisanja istog, kako bi najpre stekli pravu sliku o ulozi sindikata u promociji i zaštiti prava mladih radnika. Pored toga, Martin Antevski predstavio je rezultate nacionalne ankete sprovedene u okviru projekta „Da li ste upoznati sa svojim radnim pravima“, koja je realizovana na uzorku od preko 200 mladih državnih službenika.

Tokom radionice, prisutni su diskutovali o konkretnim primerima kršenja prava iz radnog odnosa mladih zaposlenih u javnim tužilaštvima, novim izmenama zakona koje utiču na zaposlene u javnim tužilaštvima, ali i daljim aktivnostima sindikalne organizacije u okviru predstavljenog projekta.

Cilj je da se u narednom periodu poveća vidljivost Omladinske sekcije Sindikata kako bi se doprlo do mladih radnika i isti ohrabrili da se pridruže stvaranju boljih uslova za rad mladih, ali i svih njihovih kolega iz radnog okruženja.

 

 

Prava U Radu Rad Na Pravima Radionica Republika Srpska
Sastanak sa predstavnicima sindikalne organizacije Ministarstva rada i boračko – invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske, usmeren ka jačanju struktura i osposobljavanju sindikalnih članova za zaštitu radnih prava, održan je 20. septembra. Mr Milorad Mitrović, sekretar Sindikata uprave Republike Srpske i predsednik sindikalne organizacije ovog ministarstva prisutne je upoznao sa pojavnim oblicima kršenja, ali i mehanizmima zaštite radnih prava.

Fokus radionice koja se sprovodi u okviru Erasmus+ projekta „Prava u radu, rad na pravima“ bio je na promenama koje se očekuju u okviru reforme radnog zakonodavstva, donošenju novih propisa kojima se regulišu prava i obaveze državnih službenika i nameštenika, kao i aktivnostima koje se preduzimaju u cilju poboljšanja mehanizama zaštite radnih prava.

Mladi sindikalni aktivisti iskazali su veliko interesovanje i entuzijazam, pokazujući jasnu želju i volju da se aktivnije bave sindikalnim radom i da doprinesu zajedničkoj borbi za bolji status radnika.

 

Prava U Radu Rad Na Pravima Slovenija 2
Polaznik projekta Vladimir Mitrović je u pratnji članica projektnog tima predstavio projekat „Prava u radu, rad na pravima“, njegove teme i aktivnosti i predstavnicima Mladi Plus sindikata iz Slovenije. Navedena aktivnost realizovana je u okviru informativno-edukativnih radionica koje širom regiona trenutno sprovode mladi vršnjački edukatori – polaznici projekta, ali je za cilj osim informisanja mladih imala i širenje mreže partnera, budući da je prepoznata potreba da se ovom pitanju pristupi i na širem nivou, uz učešće većeg broja zemalja čiji mladi dele izazove i probleme u radnom i svakodnevnom okruženju.

Prisutni predstavnici sindikata Mladi Plus pokazali su veliko interesovanje da se u budućnosti uključe u sve slične edukativne i informativne aktivnosti čiji je cilj da doprinesu boljem informisanju mladih o pravima u radnom okruženju, a potvrdili su i zainteresovanost za učešće na finalnoj konferenciji projekta, planiranoj za novembar 2019.