Trening za vršnjačke edukatore „Radna prava mladih, pojave koje ih ugrožavaju i mehanizmi zaštite“ održan je u Bratislavi 20-25. maja.

Učesnici treninga bili su mladi sindikalni aktivisti iz Sindikata uprave Srbije, Sindikata uprave Republike Srpske, Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore i Sindikata UPOZ Makedonije koji su partneri na projektu „Prava u radu, rad na pravima“, kao i predstavnici partnerskih organizacija iz Hrvatske i Slovačke. Svaka delegacija imala je četvoro učesnika, koje su pratili nacionalni koordinator iz redova sindikata i predstavnik nevladine organizacije iz zemlje iz koje učesnici dolaze.

Upravo predstavnici nevladinog sektora koji se bave mladima pružili su posebnu podršku procesu učenja, i to – koordinator projekta Razvojni centar za mlade iz Begrada, Sindikalno edukativni centar iz Banja Luke, Fondacija Budva i Koalicija SEGA iz Prilepa, a tehnički organizator treninga bio je YouthWatch iz Bratislave. Partner na projektu Centar za napredne studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Rijeci takođe je imao predstavnika u Slovačkoj.

Uz vođstvo tima iskusnih trenera, učesnici su iscrpno učili o pravima mladih, sa akcentom na zaštiti sopstvenih radnih prava, uz konkretne vežbe i alate koje će koristiti u daljem radu sa mladima. Ovde se pre svega misli na planirane vršnjačke radionice koje svaki od polaznika treba da sprovede samostalno u okruženju iz koga dolazi među svojim zaposlenim vršnjacima.

Dan 1
Po dolasku delegacija usledilo je upoznavanje učesnika i priprema za rad koji predstoji. Realizovano je nekoliko icebreaking i teambuilding aktivnosti tipičnih za omladinski sektor, kako bi mladi sindikalni aktivisti počeli da se upoznaju sa neformalnim metodama obrazovanja koje mogu koristiti i prilikom realizacije svojih radionica.

Dan 2
Uvodnom rečju eksperta u oblasti ljudskih prava, ujedno i koordinatora projekta Aleksandre Knežević počeo je radni deo treninga. Nakon upoznavanja učesnika sa do sada realizovanim aktivnostima i planovima za nastavak, konkretak fokus stavljen je na agendu treninga, a bilo je reči i o konkretnim očekivanjima učesnika od obrazovnog procesa.
U nastavku dana, analizirani su nacionalni izveštaji, kao i regionalni izveštaj na temu „Da li si upoznat sa svojim pravima u radu“ kako bi se utvrdilo da li su mladi polaznici saglasni sa temama koje su se kroz iste iskristalisale kao prioritetne i definisalo u kom pravcu dalji rad treba da se usmerava.

Dan 3
Tokom ovog radnog dana obrađene su sledeće teme „Ko su mladi ljudi“, „Uvod u neformalno obrazovanje“ i „Dizajn aktivnosti za učenje mladih“. Osim na to koji sve modeli obrazovanja postoje (formalno, neformalno, informalno), polaznicima je ukazano i na razlike među mladima kroz generacije (u obrascima ponašanja, načinima komunikacije, pristupu različitim temama i sl), što je ostavilo najveći utisak na sve prisutne.

Dan 4
Ovaj dan je doneo učenje o aktivnostima i metodama. Takođe, skrenuta je pažnja na evaluaciju aktivnosti kao važan deo iste, ali i na teme koje bi mlade mogle da zanimaju, a tiču se prava mladih u radu. Učesnici su imali zadatke da izaberu primer i metod kojim će obraditi situaciju ili sami da predlože svoj primer aktivnosti koji će obrađivati tokom vežbe, ali i odrede kada je dobro koji metod koristiti, a kada nije.

Dan 5
Pretposlednjeg dana treninga predavanje je održala predstavnica Centra za napredne studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Rijeci Kristina Smoljanović. Na osnovu podataka dobijenih iz anketa po zemljama, ona je predložila pravac delovanja mladih sindikalnih aktivista i teme koje bi mogle da zanimaju njihove vršnjake. Takođe, polaznicima su ponuđeni dostupni mehanizmi za bolji transfer znanja učesnika radionica, kao i potencijalni scenario jedne radionice.

Dan 6
Poslednji dan treninga bio je posvećen evaluaciji i završnim sesijama treninga. Osim popunjavanja evaluacionog formulara, učesnici su i usmeno iznosili mišljenje o kvalitetu programa, trenerima i drugim logističkim i programskim komponentama treninga.
Posle završne reči koordinatora projekta ohrabrujućeg i podsticajnog tona, usledila je i podela sertifikata.

Finalni izveštaj sa treninga možete pronaći ovde.

Nakon treninga u Bratislavi slede radionice vršnjačkih edukatora, kako bi se iz prve ruke došlo do novih podataka kada je u pitanju tema radnih prava mladih. Radionice će rezultirati sadržajnim izveštajima iz kojih će se utvrditi prioriteti mladih, pravac u kome bi projekat trebalo da bude nastavljen, ideje za dalje delovanje.