Zavrsna Konferencija Projekta Prava U Radu Rad Na Pravima 91

Razmenom ideja do novih aktivnosti i napretka u oblasti radnih prava mladih

  • 02/12/2019

Projekat „Prava u radu, rad na pravima“, koji je prethodnih 12 meseci koordinirao Razvojni centar za mlade iz Beograda, uspešno je okončan, a ostvareni rezultati prikazani su na Završnoj konferenciji i finalnom sastanku konzorcijuma 28-30. novembra.

Više od 60 predstavnika omladinskih udruženja, sindikata uprave i pravosuđa iz regiona, akademske zajednice, institucija u čijem su portfoliju teme projekta, medija, ali i drugi zainteresovani pojedinci bili su u prilici da se upoznaju sa urađenim i da kroz razmenu ideja i konstruktivnih predloga zajednički osmisle dalje aktivnosti u oblasti radnih prava mladih.

Konferenciju su svojim prisustvom uveličali, te istu i zvanično otvorili Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Bojana Stanić, državna sekretarka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Tobias Flesenkemper, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu, ukazujući na značaj teme i povezivanja svih aktera koji prisustvuju završnoj konferenciji.

U nastavku, Aleksandra Knežević, koordinator projekta predstavila je urađeno uz napomenu da su, polazeći od toga da je zadovoljstvo mladog čoveka radom značajan deo sveukupnog zadovoljstva životom, te da je zadovoljan radnik najproduktivniji, članovi konzorcijuma realizovali su niz aktivnosti usmerenih na informisanje i edukaciju mladih ljudi o radnim pravima, pojavama koje ih ugrožavaju i dostupnim mehanizmima zaštite.

Tokom konferencije, članovi konzorcijuma sa ponosom su istakli sopstveni doprinos temi, navodeći kao konkretne rezultate i sledeće: detaljnu regionalnu analizu nivoa informisanosti mladih o svojim pravima u radnom okruženju; 24 vršnjačka edukatora obučena za dalji prenos znanja i informacija drugim mladih ljudima u neposrednom okruženju; preko 40 radionica kojima je prisustvovalo više od 600 mladih ljudi koristeći priliku da se dodatno informiše o temama projekta, ali i podeli sopstvena iskustva; 3,5 miliona ljudi različitog uzrasta do kojih je kroz široku medijsku kampanju takođe doprla poruka projekta.

Ipak, posebno značajnim smatraju se izrađeni proizvodi koji predstavljaju trajnu vrednost i koristiće se i po okončanju projektnih aktivnosti – 10 video spotova sa najčešćim pitanjima i odgovorima iz oblasti radnih prava mladih, dinamična animacija i brošura „Vodič kroz radna prava mladih, pojave koje ih ugrožavaju i dostupne mehanizme zaštite“. Cilj je bio da se mladom čoveku na razumljiv i blizak način predstavi sve ono što čini njegovo radno okruženje danas, a navedeni informativni materijal nastoji da da odgovore na mnoga pitanja i nedoumice sa kojima se danas sreću mladi po dobijanju prvog posla. Tokom završne konferencije proizvodi su detaljno predstavljeni, a prisutnima je objašnjeno kako mogu i sami doći do istih.

Posebno dinamičan deo konferencije bila je panel diskusija „O radnim pravima mladih iz ugla…“ koji nam je donela razmišljanja i stavove predstavnike institucija, sindikalnog sektora, medija, međunarodne sindikalne zajednice i omladinskog sektora. Pored članova konzorcijuma, Bože Marića, predsednika Sindikata uprave Republike Srpske i Aleksandre Knežević, ovoga puta u ulozi eksperta za ljudska prava, u panelu su učestvovali i Todor Skakić, predstavnik Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Dušica Tasić, urednica u Radio Televizije Srbije i Miodrag Pantović, angažovan u regionalnoj kancelariji projekta „Solidarnost“.

Tokom projekta, u čijoj su realizaciji učestvovali predstavnici omladinskog, sindikalnog i obrazovnog sektora iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Slovačke, došlo se do niza konstruktivnih predloga za dalje delovanje – od toga da je važno početi sa informisanjem mladih u srednjoškolskom dobu do toga da je pored javnog neophodno obuhvatiti i mlade iz drugih sektora, i to je domaći zadatak koji se nalazi pred konzorcijumom. O dodatnim predlozima za follow up govorilo se i tokom Završne konferencije i to u manjim radnim grupama, čiji su zaključci potom predstavljeni i sinhronizovani u plenumu, a predstavio ih je u ime konzorcijuma i uključenih sindikalnih organizacija Božo Marić.

„Otvorili smo neka zaista važna pitanja – pitanja koja na dugoročnom planu mogu da doprinesu stvaranju radnog okruženja po meri mladog čoveka i zato je na nama da nastavimo da namećemo ovu temu kao društveno značajnu svim akterima koji mogu da utiču na konkretne promene“, izjavila je Aleksandra Knežević zatvarajući konferenciju, programska direktorka Razvojnog centra za mlade, dodatno napominjući da su „potpisani sporazumi o daljoj saradnji i plan zajedničkog delovanja još jedan dokaz da konzorcijum kraj ovog projekta vidi isključivo kao – novi početak. Početak kontinuiranog i organizovanog rada na stvaranju uslova za kvalitetan život i rad mladih ljudi na Zapadnom Balkanu, uz učešće svih aktera iz zajednice“.

Razvojni centar za mlade, Sindikat uprave Republike Srbije, Sindikat uprave Republike Srpske, Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore, Sindikat UPOZ Severne Makedonije, Centar za napredne studije Jugoistočne Evrope, Sindikalno edukativni centar, Koalicija omladinskih organizacija SEGA, Fondacija Budva i YouthWatch harmonizovaće u narednih nekoliko dana prikupljeni materijal i pripremiti nalaze i preporuke sa Završne konferencije, te plan daljeg delovanja, koji će u narednoj fazi obuhvatiti i zvanične institucije.

Sam proces i intenzivna komunikacija sa mladima pokazali su da je ovo pitanje mladima od izuzetnog značaja i direktnog uticaja na njihov sveukupni život, što daje dodatnu vrednost projektu koji konzorcijum realizuje uz podršku Evropske unije, kroz Erasmus+ program, KA2: Izgradnja kapaciteta u omladinskom polju/prozor za Zapadni Balkan – jasna je poruka koja je obeležila Završnu konferenciju projekta „Prava u radu, rad na pravima“.