Radionice u BiH ne prestaju

  • 30/09/2019

Sastanak sa predstavnicima sindikalne organizacije Ministarstva rada i boračko – invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske, usmeren ka jačanju struktura i osposobljavanju sindikalnih članova za zaštitu radnih prava, održan je 20. septembra. Mr Milorad Mitrović, sekretar Sindikata uprave Republike Srpske i predsednik sindikalne organizacije ovog ministarstva prisutne je upoznao sa pojavnim oblicima kršenja, ali i mehanizmima zaštite radnih prava.

Fokus radionice koja se sprovodi u okviru Erasmus+ projekta „Prava u radu, rad na pravima“ bio je na promenama koje se očekuju u okviru reforme radnog zakonodavstva, donošenju novih propisa kojima se regulišu prava i obaveze državnih službenika i nameštenika, kao i aktivnostima koje se preduzimaju u cilju poboljšanja mehanizama zaštite radnih prava.

Mladi sindikalni aktivisti iskazali su veliko interesovanje i entuzijazam, pokazujući jasnu želju i volju da se aktivnije bave sindikalnim radom i da doprinesu zajedničkoj borbi za bolji status radnika.