Prava U Radu Konsultativni Sastanak 1

Održan Konsultativni sastanak vršnjačkih edukatora

  • 01/09/2019

Vršnjački edukatori sa projekta “Prava u radu, rad na pravima” okupili su se na Zlatiboru krajem avgusta kako bi podelili utiske sa radionica koje su sami sprovodili u periodu jun-avgust 2019.

Mladi sindikalci iz Srbije, Crne Gore, BiH, Severne Makedonije, Slovačke i Hrvatske tokom radionica prenosili su vršnjacima znanje i veštine o pravima u radu i mehanizmima zaštite od negativnih pojava koje ta prava ugrožavaju, stečene tokom treninga održanog u Bratislavi u maju.

Za vreme sastanka predstavljeni su svi prethodni koraci u projektu koji traje od decembra 2018, vršnjački edukatori održali su prezentacije lokalnih aktivnosti koje su sproveli, ali i dali preporuke i predloge za dalje korake koje će projektni tim integrisati u zajedničku brošuru.

Dodatno, tokom sastanka je konstatovan i nizak nivo informisanosti mladih o tome šta sve spada u njihova radna prava, kako da ih koriste i zaštite, te naglašeno da su mladi posebno zainteresovani da se detaljnije upoznaju sa pojmom mobinga, smatrajući ga najvećom pretnjom stabilnom radnom okruženju u današnje vreme. Zahvaljujući ovim radionicama mnogi mladi saznali su po prvi put kada sve imaju pravo na slobodne dane, kako se tretira prekovremeni rad, šta spada u zabranjene pojave u radnom okruženju, a deo njih po prvi put je realno sagledao i ulogu sindikata u zaštiti radnih prava i radu na jačanju položaja mladih u radnom okruženju.

Takođe, učesnici su sa članovima konzorcijuma razgovarali o razvoju i sprovođenju medijske kampanje koja je planirana za septembar, kako bi se i šira javnost detaljnije upoznala sa projektom “Prava u radu, rad na pravima” podržanim od strane Evropske komisije kroz Erasmus+ program Evropske unije, KA2: jačanje kapaciteta u omladinskom polju. Napravljena je selekcija najvažnijih poruka koje mladi edukatori smatraju važnim za dalji prenos vršnjacima, a iste su pretočene u video klipove koji će se promovisati na socijalnim mrežama partnera na projektu, sa ciljem da se ponude odgovori na najčešća pitanja i zablude vezane za prava u radu mladih radnika i njihovo delovanje i udruživanje – samostalno ili kroz sindikate.

Konsultativni sastanak vodili su Aleksandra Knežević, koordinatorka projekta i Nikola Sovrlić, predsednik Razvojnog centra za mlade.

Prisutni predstavnici partnerskih organizacija iskoristili su priliku i da održe 4. sastanak konzorcijuma, dogovarajući detalje kampanje, kao i inicijalne korake u vezi sa organizovanjem završne konferencije projekta.