Održan finalni sastanak konzorcijuma

  • 30/11/2019

Po okončanju finalne konferencije, koja je prevazišla sva očekivanja konzorcijuma, kako u pogledu strukture učesnika, tako i u pogledu dobijenih predloga za dalji zajednički rad, održan je finalni sastanak članova konzorcijuma koji je okupio sve partnerske organizacije sem partnera iz Slovačke, usled trenutne sprečenosti.

Partneri su analizirali realizovano, od prve do poslednje aktivnosti, osvrćući se zajednički na sve dobre i manje dobre strane zajedničkog rada i praveći sveobuhvatnu evaluaciju ostvarenog, kako bi u narednom periodu zajednički rad bio još uspešniji.

Koordinatorka projekta istakla je da Razvojni centar za mlade tokom proteklih 12 meseci nije insistirao na tome da svi partneri moraju dati jednaki doprinos, ali jeste na tome da svi partneri ispune predviđeno iz zajedničkog akcionog plana. Ipak, posebno je pohvalila saradnju sa partnerima iz Republike Srpske, koji su posvećenost procesu pokazali i na završnoj konferenciji, imajući u vidu da su u sastav svoje delegacije uspeli da uključe predstavnike institucija, poslodavaca, ali i ministra i narodnog poslanika, iskazujući i na ovaj način entuzijazam za dalje bavljenje temom.

Kao jedan od rezultata diskusije i zajedničke evaluacije postavljenih ciljeva pripremljena je i finalna prezentacija sa postignućima i planovima za dalje delovanje, koja će služiti članovima konzorcijuma kao sadržajan i slikovit izveštaj o svemu ostvarenom u prethodnih 12 meseci.

U narednih nekoliko dana, članovi konzorcijuma pristupiće zajednički izradi finalnog narativnog, finansijskog i medijskog izveštaja, nakon čega je dogovor da tokom novog susreta razrade projektnu ideju za naredni otvoreni poziv koji je pred konzorcijumom.

„Tokom proteklih 12 meseci uvideli smo realnu potrebu mladih ljudi da se o ovoj temi govori više i češće, ali i sopstvenu snagu da kao konzorcijum utičemo na promene u okruženju, i stoga smatramo svojom obavezom da nastavimo sa zajedničkim radom, ponosni na sve ono što je ostalo kao nasleđe iz prethodnih 12 meseci rada“, istakla je na kraju sastanka Aleksandra Knežević, koordinatorka projekta „Prava u radu, rad na pravima“.