Prava U Radu Rad Na Pravima Slovenija 2

O temama projekta i sa mladima iz Slovenije

  • 15/10/2019

Polaznik projekta Vladimir Mitrović je u pratnji članica projektnog tima predstavio projekat „Prava u radu, rad na pravima“, njegove teme i aktivnosti i predstavnicima Mladi Plus sindikata iz Slovenije. Navedena aktivnost realizovana je u okviru informativno-edukativnih radionica koje širom regiona trenutno sprovode mladi vršnjački edukatori – polaznici projekta, ali je za cilj osim informisanja mladih imala i širenje mreže partnera, budući da je prepoznata potreba da se ovom pitanju pristupi i na širem nivou, uz učešće većeg broja zemalja čiji mladi dele izazove i probleme u radnom i svakodnevnom okruženju.

Prisutni predstavnici sindikata Mladi Plus pokazali su veliko interesovanje da se u budućnosti uključe u sve slične edukativne i informativne aktivnosti čiji je cilj da doprinesu boljem informisanju mladih o pravima u radnom okruženju, a potvrdili su i zainteresovanost za učešće na finalnoj konferenciji projekta, planiranoj za novembar 2019.