Razvojni Centar Za Mlade Sindikat Aktivizam 11

Istraživanje o sindikalnom aktivizmu mladih u javnom sektoru

  • 01/06/2020

Predstavljamo vam „Analizu anketa o sindikalnom aktivizmu mladih u javnom sektoru“ u okviru projekta „Sindikati i njihove omladinske sekcije – novi pokretači omladinske participacije“, koji se sprovodi uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.

Rezultati su sakupljeni kroz upitnike koje su ispunjavali mladi sindikalni aktivisti 18-35 godina iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Slovenije, Grčke i Albanije. Zahvaljujući njihovim odgovorima dobijena je jasna slika o angažovanosti omladine u sindikatu i kroz njega i tretmanu prema njima, upoređena su razmišljanja mladih radnika u zemljama van Evropske unije i njenih članica, kao i njihove potrebe za većim angažmanom u okviru sindikata.

Istraživanje pokazuje da su mladi voljni da se angažuju ukoliko bi se promenio imidž sindikata, ali i kada bi bilo više aktivnosti prilagođenih njima i njihovim prioritetima. Takođe, omladina je željna neformalne edukacije i ističe da im je potrebno više obuka kroz sindikate na različite teme od značaja za njihov dalji lični i profesionalni razvoj.

Istraživanje se sastoji od nacionalnih izveštaja, regionalnog preseka i preporuka za dalje delovanje sindikata usmerenog ka privlačenju mladih da se priključe i aktivnije uključe u njegov rad i delovanje. Istraživanje možete pogledati ovde.