Animacija Pra U Radu Rad Na Pravima

Bogatiji smo za brošuru i animaciju o radnim pravima mladih

  • 29/11/2019

Projekat „Prava u radu, rad na pravima“ pored već predstavljenih, iznedrio je još dva značajna proizvoda – brošuru „Vodič kroz radna prava mladih, pojave koje ih ugrožavaju i dostupne mehanizme zaštite“ i dinamičnu animaciju, a sve sa ciljem dodatnog podizanja svesti mladih ljudi o značaju posvećivanja adekvatne pažnje promociji i zaštiti prava u radnom okruženju.

„Vodič kroz radna prava mladih, pojave koje ih ugrožavaju i dostupne mehanizme zaštite nastao je kao odraz potrebe da se aktivno uključimo u procese upoznavanja, obrazovanja, povezivanja i zajedničkog sindikalnog delovanja. Kroz brojne praktične primere ugrožavanja i povrede radnih prava radnika oživeli smo suvoparnu materiju zakona koja uređuje više od polovine naših života. Rad, sloboda rada i dostojanstvo radnika su uređeni zakonima koje nažalost čitamo kada je već došlo do njihove povrede. Stoga „Vodič kroz radna prava“ sadrži pregršt informacija i smernica na koji način se ostvaruju naša radna prava, ko ih donosi, šta ih ugrožava, te na koji način da se zaštitimo od pojava koje nam remete rad i slobodu rada, koja je uloga sindikata u ovim procesima i zašto je važno organizovano delovati“, pojasnio je autor publikacije, magistar Milorad Mitrović.

„Ne prepuštajmo ništa slučaju, uzmimo stvari u svoje ruke, budimo kreatori promena. Neka ova brošura bude naš početak upoznavanja sa radnim pravima, a životni put borba za dostojanstvo i slobodu rada“, dodao je autor.

Naša poruka mladima je da se upoznaju sa brošurom i animacijom, te da aktivno koriste sve dostupne informacije.

Projekat „Prava u radu, rad na pravima“ realizuje se uz podršku Evropske unije, kroz Erasmus+ program, KA2: Jačanje kapaciteta u omladinskom polju.