Projekat “Prava u radu, rad na pravima” sprovodiće se od decembra 2018. do novembra 2019. godine uz podršku Evropske unije kroz program Erasmus+ Evropske komisije: izgradnja kapaciteta u omladinskom polju.

Cilj projekta je da napravi sveobuhvatnu analizu na temu informisanosti mladih o pravima u radnom okruženju, a potom da na bazi prikupljenih informacija pokrene konkretne aktivnosti – kreira kampanju šireg obima sa ciljem informisanja mladih kako da zaštite svoja prava i promovišu ih među vršnjacima, te realizuje niz edukativnih aktivnosti usmerenih ka istom cilju. Detaljnije…