Razvojni centar za mlade od 2018. godine kao jedan od svojih strateških prioriteta bira i rad sa sindikatima, fokusirajući se između ostalog na mlade aktiviste iz ugla podizanja njihovih kapaciteta i promocije i zaštite njihovih radnih prava.

Mladi sindikalni aktivisti često su nepravedno zapostavljeni kao omladinska struktura, zbog čega Razvojni centar za mlade sa partnerima nastoji da kroz niz realizovanih i planiranih projekata pokaže njihovu pravu snagu i mogućnost uticaja na različite društvene procese. Polazi od činjenice da je mlade ponekad teško okupiti i pokrenuti kroz formalnu grupu, ali da su kroz sindikate oni već udruženi i predstavljaju jednu od najorganizovanijih omladinskih struktura čiji potencijal treba usmeriti i osnažiti, za dobrobit njih samih, ali i drugih kategorija mladih koje predstavljaju.

Od inicijalnog partnerstva uspostavljenog sa Sindikatom uprave Republike Srpske, saradnja se širila i na druge sindikate sa regionalnog nivoa, a potom i na predstavnike drugih sektora zainteresovanih za obuhvaćene teme – udruženja mladih i za mlade, kao i obrazovni i naučni sektor.

Bez obzira na tematske fokuse, cilj svih projekta je jedinstven – unapređenje znanja i veština mladih sindikalnih aktivista za učešće u društvenim procesima od značaja i zagovaranje za poboljšanje stanja u oblasti radnih prava mladih.

Projektne aktivnosti do sada su obuhvatile stotine mladih sindikalnih aktivista iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore i Slovenije, uz učešće partnera iz Hrvatske, Grčke i Slovačke, a ide se u susret novim aktivnostima i širenju saradnje.

Sada smo rešili da napravimo korak dalje i izradimo jedinstvenu platformu za postavljanje informacija od značaja za mlade sindikalne aktiviste. Na taj način želimo da približimo izrađene alati, brošure, animacije, pozive za seminare i treninge, aktuelne konkursi, ali i informacije o svim projektima koje konzorcijum realizuje.

Pratite nas, mnogo toga interesantnog tek sledi!